Programare cursuri

seria 1 anul III 2023/2024

Aici găsiți anunțurile referitoare la programarea și tematica săptămânală a fiecărui curs. Este obligatorie consultarea înainte de fiecare curs a acestei pagini, pentru a fi la curent cu eventualele reprogramări ale cursurilor și cu textele care vor fi luate în discuție la fiecare curs.

Curs I (26.II, ora 13) – Identitatea dreptului succesoral: cu ce se ocupă acest domeniu al dreptului civil? cine poate moșteni? [art. 953-957 civ.]    Spete I

Curs II (4.III, ora 13)  – Moștenirea legală (I): 1) Nedemnitatea succesorală; 2)  Principiile devoluțiunii succesorale legale si clasele de moștenitori [art. 958-964 și 975-983 civ.]    Spete-II

Curs III (11.III, ora 13) – Moștenirea legală (II): excepțiile de la principiile devoluțiunii succesorale legale – 1) Clasa a doua; 2) Soțul supraviețuitor [art. 965-969 și 970-974 civ.]    Spete III

Curs IV (18.III, ora 13) – Moștenirea legală (III): excepțiile de la principiile devoluțiunii succesorale legale – 3)  Reprezentarea succesorală [art. 965-969 civ.]. Moștenirea vacantă  [art. 1.135-1.140 civ.]    Spete-IV

Curs V (25.III, ora 13) Ce este și cum funcționează voința liberală? Tipologie și aspecte comune donație-testament [art. 984-986, 989, 993-1010 civ.]. Definiția testamentului [art. 1034-1035 civ.]. Substituțiile: fideicomisară și vulgară [art. 993-1000 civ.]   Spete-V

Curs VI (1.IV ora 13) Liberalitățile reziduale. Dubla liberalitate în nudă proprietate și uzufruct. Ce se întâmplă când nu există substituție fideicomisară? Revizuirea condițiilor și sarcinilor. Dispoziții speciale [art. 1001- 1010 civ.] Donația. Specificitate contractuală și voință liberală [art. 1011-1033 civ.]

Curs VII (8.IV ora 13)  – Testamentul – aspecte generale [art. 1036-1039 civ.]       Spete VI

Curs VIII (15.IV ora 13) – Forma testamentului [art. 1.040-1.050 și 1.010 civ.]      Spete VII

Curs IX (22.IV, ora 13) – Legatele: tipologia dispozițiilor mortis causa [art. 1.054-1.067 civ.]     Spete-IX

Curs X (29.IV, ora 13) – Ineficacitatea voinței mortis causa: 1) ineficacitatea testamentului; 2) ineficacitatea legatului [art. 1051-1053 și 1.068-1.073 civ.]    Spete-X

Curs XI (13.V, ora 13) – Limitarea libertății de dispoziție a lui decuius: rezerva succesorală și dezmoștenirea [art. 1.086-1.090 și 1.074-1.076 civ.]     Spete-XI

Curs XII (20.V, ora 13) – Rezerva, raportul și reducțiunea vs. masa succesorală [art. 1.091-1.099 civ.]    Spete-XII

Curs XIII (27.V, ora 13) – Opțiunea succesorală [art. 1.110-1.124 civ.]     Spete – XIII 

 Curs XIV (3.VI, ora 13) – Raportul donațiilor [art. 1146-1154 civ.]