Bibliografie

 

Aceasta este o bibliografie orientativă, la care se vor adăuga pe parcurs indicații bibliografice speciale, aferente fiecărei teme de dezbatere (drept intern și drept comparat).

 

– Alexandresco, D., Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român…, ed. a 2-a, vol. III/2, Succesiunea legală ,  vol. IV/1 Donaţiunile între vii şi vol. IV/2 Testamentele, Socec 1910-1914

– Baias, F. et al. (coord.) Noul cod civil. Comentariu pe articole, Hamangiu 2012 (sau ediția următoare)

– Bob, M.D., Probleme de moşteniri în vechiul şi în noul cod civil, Universul juridic 2012

– Bob, M.D. (coord.), 5 ani de cod civil – perspectiva notarială, Monitorul oficial 2016

– Bob, M.D. (coord.), Familie și moștenire în România, Universul juridic 2017

– Bocsan, M.D., Practică testamentară. Jurisprudenţă română 1865-2002, Rosetti 2003

– Chirica, D., Tratat – Succesiuni și liberalități, Beck, 2017

– Deak, Fr., Tratat de drept succesoral, Actami, 1999 (sau oricare din edițiile următoare)

– Deak, Fr., Popescu, R., Tratat de drept succesoralvol. I-III, Universul juridic 2013-2014

– Eliescu, M., Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul RSR şi Transmisiunea şi împărţeala moştenirii în dreptul RSR, Ed. Academiei RSR 1966

– Grimaldi, M. (coord.), Droit patrimonial de la famille, Dalloz, Paris, (oricare din edițiile de după reforma din 2006)

– Popa, I., Drept civil. Moșteniri și liberalități, Universul juridic 2013

– Rosetti-Bălănescu, I., Băicoianu, Al., Drept civil român vol. III: Regimuri matrimoniale. Succesiuni. Donaţiuni. Testamente, Socec, 1948 (sau ediţia 1928, reeditată Ed. All, 1998 sqq.)

– reviste: RRD, Dreptul, PR, C.Jud., RRDP, JCP – G, Dalloz, RTDciv.

– situl MJ: http://www.just.ro

– Portalul legislativ al MJ: http://legislatie.just.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *