Bibliografie

 

Aceasta este o bibliografie orientativă, la care se vor adăuga pe parcurs indicații bibliografice speciale, aferente fiecărei teme de dezbatere (drept intern și drept comparat).

 

– D. ALEXANDRESCO, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român…, ed. a 2-a, vol. III/2, Succesiunea legală (1910),  vol. IV/1 Donaţiunile între vii (1913) şi vol. IV/2 Testamentele (1914), Socec

– F. BAIAS, E. CHELARU, R. CONSTANTINOVICI, I. MACOVEI (coord.) Noul cod civil. Comentariu pe articole, Hamangiu, 2012 (sau ediția următoare)

– M.D. BOB, Probleme de moşteniri în vechiul şi în noul cod civil, Universul juridic, 2012

– M.D. BOB (coord.), Evoluția noțiunii de familie și influența acesteia asupra ordinii succesorale legale, Monitorul oficial, 2013

– M.D. BOB (coord.), 5 ani de cod civil – perspectiva notarială, Monitorul oficial, 2016

– M.D. BOB (coord.), Familie și moștenire în România, Universul juridic, 2017

– M.D. BOCŞAN, Practică testamentară. Jurisprudenţă română 1865-2002, Rosetti, 2003

– D. CHIRICA, Tratat – Succesiuni și liberalități, Beck, București, 2014

– Fr. DEAK, Tratat de drept succesoral, Actami, 1999 (sau oricare din edițiile următoare)

– Fr. DEAK, Romeo POPESCU, vol. I-III, Universul juridic, 2013-2014

– M. ELIESCU, Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul RSR,  şi Transmisiunea şi împărţeala moştenirii în dreptul RSR, Ed. Academiei RSR, 1966

– M. GRIMALDI (coord.), Droit patrimonial de la famille, Dalloz, Paris, (oricare din edițiile de după reforma din 2006)

– I. Popa, Drept civil. Moșteniri și liberalități, Universul juridic, 2013

– I. ROSETTI-BĂLĂNESCU, Al. BĂICOIANU, Drept civil român vol. III: Regimuri matrimoniale. Succesiuni. Donaţiuni. Testamente, Socec, 1948 (sau ediţia 1928, reeditată Ed. All, 1998 sqq.)

– reviste: RRD, Dreptul, PR, C.Jud., RRDP, JCP – G, Dalloz, RTDciv.

– situl MJ: http://www.just.ro

– Portalul legislativ al MJ: http://legislatie.just.ro

Leave a Reply