Programare cursuri

Urmăriți această pagină, cuprinde tematica actualizată a cursurilor.

Curs I (27.II)Introducere și organizare

Curs II (6.III) – Codul civil – origine, concepție, impact și evoluție

Perceperea corectă şi completă a reglementărilor, precum și sesizarea posibilelor interpretări actuale este condiționată de înțelegerea felului în care au apărut. Cursul de deschidere va urmări astfel: ce este codificarea? Cum au apărut, ce au urmărit şi care a fost impactul social al codurilor? Se va urmări pentru aceasta codul civil român, în paralel cu modelul său – Codul Napoléon.

Bibliografie:

– M. Bocşan, Problema codificării civile în România – repere pentru revizuirea codului civil, „Pandectele Române” nr. 1/2003;

– id., Dimitrie Alexandresco, „Pandectele Române” nr. 4/2005, p. 250-256;

– M. Nicolae, Introducere și Elaborarea noului cod civil, în Codex iuris civilis. Tomul I. Noul cod civil – ediție critică, Universul juridic, București, 2012, pp. XXIII-CII

– M.D. Bob, Probleme de moșteniri în noul și în vechiul cod civil, UJ 2012, pp. 25-32

– M.D. Bob, Despre precedentul judiciar şi valoarea sa de izvor de drept, în RNSJ 2009, http://www.juridice.ro/39497/despre-precedentul-judiciar-si-valoarea-sa-de-izvor-de-drept.html.

facultativ:

– id., Le Code Napoléon en Roumanie au siècle dernier, în „Revue internationale de droit comparé” nr. 2/2004, p. 440-446

– M. Nicolae, M.D. Bob, La recodification du droit civil roumain en quête de modèle, in SUBB 2/2008, p. 115-121;

Curs III (13.III)Devoluțiunea legală (I): locul soțului supraviețuitor

Una din problemele actuale și recurente privește drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor. Este o chestiune parțial grefată pe ultimul secol de preocupări legate de afirmarea drepturilor femeilor. Întrebările generate pentru jurist se referă – generic vorbind – la locul ocupat de partenerul(-a) de viață a lui decuius, din perspectiva generală a dreptului patrimonial al familiei.

Bibliografie:

– M.D. Bob, Probleme de moșteniri in noul și în vechiul cod civil, UJ 2012, pp. 45-51

– Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, UJ 2013, pp. 237-257

Curs IV (20.III)Devoluțiunea legală (II): locul soțului supraviețuitor și concurența rudelor de sânge

Bibliografie: uzuală

Curs V (3.IV) – amânat

Curs VI (10.IV) – Aplicație – moștenirea legală 

link pentru cursul online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac1bc9fea812e4c5bbdab7d97d603357c%40thread.tacv2/1681130172759?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%22f5fcb01d-41d6-4cf0-8ba8-da011facf34a%22%7d

Curs VII (24.IV) – Puterea voinței lui decuius? (I) Rezerva succesorală

Bibliografie: 

– Ioan Popa, Rezerva succesorală, in „Revista română de drept privat” nr. 5/2008, p. 117 urm.

– Mircea Dan Bob, Calcularea rezervei succesorale a soţului supravieţuitor şi impactul noului cod civil, in „Revista română de drept privat” nr. 2/2012, p. 38-48

– Ioan Popa, Drept civil. Moșteniri și liberalități, UJ, 2013, pp. 237-247

– Romeo Popescu, Dreptul la moștenire. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile moștenirii, Universul juridic, 2004, pp. 17-196

Curs VIII (8.V) – Formalismul și dispunerea mortis causa: introducere și aplicații

Bibliografie:

– M.D. Bob, Probleme de moșteniri în noul și în vechiul cod civil, 2012, pp. 136-

Curs IX (15.V) – Formalism și testament (cu prezentare practică de testamente)

Bibliografie

– M.D. Bob, Probleme de moșteniri în noul și în vechiul cod civil, 2012, pp. 136-187

– D. Negrilă, Testamentul în noul Cod civil. Studii teoretice și practice, UJ, 2013, pp. 93-221, 392-400

– I. Popa, Drept civil. Moșteniri și liberalități, UJ, 2013, pp. 301-315, 317-322

Curs X (22.V) – Revocarea testamentului – revocarea legatului

Curs XI (29.V) – Puterea voinței lui decuius? (II): substituția fideicomisară și clauza de preciput

Curs XII (5.VI) – Probleme de practică testamentară

Curs XIII (16.V) –

Dificila trecere de la succesibil la succesor: opțiunea succesorală

Curs XIV (23.IV) –

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *