Prin Dreptul Roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

Urmăriți această pagină, cuprinde tematica actualizată a cursurilor.

 

Curs I (26.II.2018) – curs amânat

Curs I (5.III.2018) – Introducere și organizare

Curs II (12.III.2018) – Codul civil – origine, concepție, impact și evoluție

Perceperea corectă şi completă a reglementărilor, precum și sesizarea posibilelor interpretări actuale este condiționată de înțelegerea felului în care au apărut. Cursul de deschidere va urmări astfel: ce este codificarea? Cum au apărut, ce au urmărit şi care a fost impactul social al codurilor? Se va urmări pentru aceasta codul civil român, în paralel cu modelul său – Codul Napoléon.

Bibliografie:

– M. Bocşan, Problema codificării civile în România – repere pentru revizuirea codului civil, „Pandectele Române” nr. 1/2003;

– id., Dimitrie Alexandresco, „Pandectele Române” nr. 4/2005, p. 250-256;

– M. Nicolae, Introducere și Elaborarea noului cod civil, în Codex iuris civilis. Tomul I. Noul cod civil – ediție critică, Universul juridic, București, 2012, pp. XXIII-CII

– M.D. Bob, Probleme de moșteniri în noul și în vechiul cod civil, UJ 2012, pp. 25-32

– M.D. Bob, Despre precedentul judiciar şi valoarea sa de izvor de drept, în RNSJ 2009, http://www.juridice.ro/39497/despre-precedentul-judiciar-si-valoarea-sa-de-izvor-de-drept.html.

facultativ:

– id., Le Code Napoléon en Roumanie au siècle dernier, în „Revue internationale de droit comparé” nr. 2/2004, p. 440-446

– M. Nicolae, M.D. Bob, La recodification du droit civil roumain en quête de modèle, in SUBB 2/2008, p. 115-121;

 

Curs III (26.III.2018)Curs practic – participare la conferința „România 100”

 

Curs IV (29.III.2018)Devoluțiunea legală (I): locul soțului supraviețuitor

Bibliografie:

– M.D. Bob, Probleme de moșteniri in noul și în vechiul cod civil, UJ 2012, pp. 45-51

– Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, UJ 2013, pp. 237-257

 

Curs V (2.IV.2018)Devoluțiunea legală (II): locul soțului supraviețuitor și concurența rudelor de sânge

Bibliografie: uzuală

 

Curs VI (16.IV.2018) – Puterea voinței lui decuius? (I) Rezerva succesorală

Bibliografie: 

– Ioan Popa, Rezerva succesorală, in „Revista română de drept privat” nr. 5/2008, p. 117 urm.

– Mircea Dan Bob, Calcularea rezervei succesorale a soţului supravieţuitor şi impactul noului cod civil, in „Revista română de drept privat” nr. 2/2012, p. 38-48

– Ioan Popa, Drept civil. Moșteniri și liberalități, UJ, 2013, pp. 237-247

– Romeo Popescu, Dreptul la moștenire. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile moștenirii, Universul juridic, 2004, pp. 17-196

 

Curs VII (23.IV.2018) – Formalismul și dispunerea mortis causa: introducere și aplicații

Bibliografie:

– M.D. Bob, Probleme de moșteniri în noul și în vechiul cod civil, 2012, pp. 136-

 

Curs VIII (7.V.2018) – Formalism și testament (cu prezentare practică de testamente)

Bibliografie

– M.D. Bob, Probleme de moșteniri în noul și în vechiul cod civil, 2012, pp. 136-187

– D. Negrilă, Testamentul în noul Cod civil. Studii teoretice și practice, UJ, 2013, pp. 93-221, 392-400

– I. Popa, Drept civil. Moșteniri și liberalități, UJ, 2013, pp. 301-315, 317-322

 

Curs IX (14.V.2018) – Revocarea testamentului – revocarea legatului

 

Curs X (21.V.2018) – Puterea voinței lui decuius? (II): substituția fideicomisară și clauza de preciput

 

Curs XI (28.V.2018) – Probleme de practică testamentară

 

Curs XII (4.V.2018) – Dificila trecere de la succesibil la succesor: opțiunea succesorală

 

Add A Comment