Programare seminare

 

Aici găsiți, în funcție de grupa din care faceți parte,

PROGRAMAREA TEMATICĂ A SEMINARELOR

 

pentru fiecare săptămână în parte, până la sfârșitul semestrului. Este obligatorie consultarea înainte de fiecare seminar a acestei pagini, pentru a ști ce să pregătiți în vederea acestora.

 

ATENȚIE! Este interzisă mutarea în altă grupă decât cea din care faceți parte:

– 105, 109-111: lector dr. Juanita Goicovici;

– 101-103, 106, 117-120: drd. Cristina Pop.

– 107-108, 112, 114-115: drd. Aron Samu, LL. M.;

– 104, 113, 116: drd. Alina Ciortea

 

Seminar I (3.X-7.X.2016) – Elemente de istorie juridică a Romei (I)

Seminar II (10-14.X.2016) – Elemente de istorie juridică a Romei (II)

Seminar III (17-21.X.2016) – Procedura legis-acțiunilor și cea formulară – comparație

Seminar IV (24-28.X.2016) – Persoane: Status civitatis. Persoana juridică

Seminar V (31.X-4.XI.2016) – Bunuri (I): Clasificarea bunurilor; posesiunea

Seminar VI (7-11.XI.2016) – Bunuri (II): Modurile de dobândire a proprietății

Seminar VII (14-18.XI.2016) – Obligații (I): Noțiunea de obligație. Izvoarele de obligații. Elementele esențiale ale contractului

Seminar VIII (21-25.XI.2016) – Obligații (II): Fiducia. Depozitul. Comodatul

Seminar IX (28.XI-2.XII.2016) – Obligații (III): Vânzarea-cumpărarea

Seminar X (5-9.XII.2016) – Obligații (IV): Reprezentarea. Mandatul

Seminar XI (12-16.XII.2016) – Obligații (V): Contractele nenumite

Seminar XII (19-23.XII.2016) – Obligații (VI): Termenul și condiția

Seminar XIII (9-13.I.2017) – Succesiuni (I): Succesiunea legală

Seminar XIV (16-20.I.2017)Succesiuni (I)Testamentul

 

Leave a Reply