Prin Dreptul Roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

Aici găsiți, în funcție de grupa din care faceți parte,

PROGRAMAREA TEMATICĂ A SEMINARELOR

pentru fiecare săptămână în parte, până la sfârșitul semestrului. Este obligatorie consultarea înainte de fiecare seminar a acestei pagini, pentru a ști ce să pregătiți.

ATENȚIE! Este interzisă mutarea în altă grupă decât cea din care faceți parte:

101-103: lector dr. Juanita Goicovici;

107-114, 117-120: asist.dr. Cristina Pop.

115-116: drd. Aron Samu, LL. M.;

104-106: drd. Alina Ciortea

Seminar I (1.X-5.X.2018) – Elemente de istorie juridică a Romei (I)

Seminar II (8-12.X.2018) – Elemente de istorie juridică a Romei (II)

Seminar III (15-19.X.2018) – Procedura legis-acțiunilor și cea formulară – comparație

Seminar IV (22.X-26.X.2018) – Persoane: Status civitatis. Persoana juridică

Seminar V (29.X-2.XI.2018) – Bunuri (I): Posesiunea

Seminar VI (5-9.XI.2018) – Bunuri (II): Modurile de dobândire a proprietății

Seminar VII (12-16.XI.2018) – Obligații (I): Noțiunea de obligație. Izvoarele de obligații. Elementele esențiale ale contractului

Seminar VIII (19-23.XI.2018) – Obligații (II): Fiducia. Depozitul. Comodatul

Seminar IX (26.XI-30.XI.2018) – Obligații (III): Vânzarea-cumpărarea

Seminar X (3-7.XII.2018) – Obligații (IV): Reprezentarea. Mandatul

Seminar XI (10-14.XII.2018) – Obligații (V): Contractele nenumite. Termenul și condiția

Seminar XII (17-21.XII.2018) – Succesiuni (I): Succesiunea legală

Seminar XIII (7-10.I.2019)Succesiuni (I)Testamentul

Seminar XIV (14-18.I.2019) – Seminar recapitulativ

Add A Comment