Prin Dreptul Roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

Descriere: cursuri și seminarii în care se urmărește aprofundarea unor aspecte importante, corelate cu evoluțiile din dreptul comparat și din noua legislație civilă națională.

 

Date esențiale:

titlul disciplinei: Probleme de drept succesoral

cod: DM 1105

tip: fundamentală, obligatorie

forma de verificare: examen

durata studiului: semestrul II master

număr de ore: 2 ore de curs și 1 oră de seminar săptămânal

 

Detalii – consultați secțiunile Bibliografie și Programare cursuri.

 

Add A Comment