Proiect Idei 2011

Contract Idei, Cod proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0249 – nr. contract 174/2011

Finantator CNCS-UEFISCDI

(for English translation, please use: http://translate.google.ro/#ro/en/)

 

 

– tema: RELEVANŢA EVOLUŢIEI CONCEPTULUI DE FAMILIE ASUPRA ORDINII SUCCESORALE ÎN MOŞTENIREA LEGALĂ – INVESTIGAŢIE SOCIO-JURIDICĂ, RELIGIOASĂ ŞI FILOSOFICĂ

 

– rezumat: Proiectul porneşte de la o dublă constatare: că legislaţia civilă din România stă încă pe bazele puse în secolul XIX şi că schimbările intervenite în societatea secolului XX au schimbat percepţia asupra instituţiei familiei şi moştenirii legale.

Observând intenţia fermă a Ministerului Justiţiei de a opera o amplă reformă legislativă prin Noul Cod civil promulgat în 2009, ne apare ca necesară o evaluare aprofundată a identităţii familiei şi a relaţiilor dintre membrii care o compun. Aceasta se va face ţinând seama de realitatea istorică a împrumuturilor legislative realizate în secolul XIX pe filiera influenţei franceze iar în secolul XX sub presiune sovietică.

Proiectul va investiga astfel evoluţia dreptului patrimonial al familiei, studiind cu prioritate practica. Constatările de ordin juridic vor fi dublate şi concluziile validate prin analiza sociologică, a ideilor filosofice implicate şi a chestiunilor ţinând de influenţa religiei. Cu aceste instrumente, vom determina ce eficienţă a avut o legislaţie în mare parte împrumutată asupra mentalităţilor şi realităţilor din societatea românească; vom evalua percepţia actuală a instituţiei familiei, cu o privire specială asupra felului în care schimbările de după 1989 au afectat-o.

Obiectivul final al cercetării este strângerea unui portofoliu de concluzii pe baza cărora să putem aprecia calitatea răspunsului propus de noua codificare civilă, ce ar trebui să ateste realitatea specifică românească în Uniunea Europeană.

 

rezultate preconizate: Opt studii publicate în reviste indexate BDI și două în publicații indexate ISI. Participarea la trei conferințe internaționale și două naționale. Organizarea la Cluj-Napoca a unui colocviu internațional pentru profesori și studenți pe tema actualităților și perspectivelor în drept patrimonial al familiei. Organizarea la Cluj-Napoca a unei zile de formare profesională pentru practicieni, pe drept patrimonial al familiei, în colaborare cu UNNPR. Publicarea unui volum concluziv al cercetărilor intreprinse.

 

– echipa: Mircea Dan Bob (director), Ioan Chirilă, Emese Florian, Paul Vasilescu (cercetători seniori),  Alina Oprea (cercetător doctorand), Irina Bardoczi (masterand)

 

rapoarte de activitate:

2011:  raport_2011

2012:  raport_2012

2013:  raport_2013

2014:  raport_2014

2015:  raport_2015

2016: Raportul științific sintetic este accesibil aici: raport-2011-2016-bob

 

– lista publicațiilor rezultate din proiectul de cercetare:

1. Mircea Dan Bob, Rezerva succesorală (nr. 4), în Propter veteris iuris imitationem (II): nou și vechi în materie succesorală în noul cod civil, în Studia-Iurisprudentia 4/2011

2. Ioan Chirilă, Căsătoria și elementele de drept succesoral în legislația bisericească , în Studia-Iurisprudentia 2/2012

3. Mircea Dan Bob, Clasele de moștenitori: ce valoare mai are rudenia de sânge?, în Probleme de moșteniri în vechiul și în noul cod civil, Universul juridic, București, 2012, p. 45-55

4. Emese Florian, Evoluția reglementărilor privind relațiile de la familie: de la familia autoritară, la familia asociativă, în Studia-Iurisprudentia 4/2012

5. Alina Oprea, Despre recunoașterea statutului matrimonial dobândit în străinătate și protecția europeană a dreptului la viață familială, în Studia-Iurisprudentia 4/2012

6. Paul Vasilescu, Tradiția irosită: regimurile matrimoniale din vechiul cod civil, în Studia-Iurisprudentia 4/2012

7. Irina Bardoczi, Marchează codul civil din 1864 o evoluţie în material drepturilor succesorale ab intestate ale soţului supravieţuitor?, în Studia-Iurisprudentia 1/2013

8. Mircea Dan Bob, Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor, o soluție de continuitate?, în Continuitate și discontinuitate în dreptul român, volumul colectiv al Sesiunii anuale de comunicări științifice a Institutului de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române, Editura Academiei Române, București, 2013, ISBN CD 978-606-673-091-4, p. 86-96

9. Cristina Nicolescu, Corrélations entre les règles spécifiques des régimes matrimoniaux et ceux de droit successoral dans le système du code civil roumain, în Studia-Iurisprudentia 2/2013

10. Paul Vasilescu, Le poisson mort au vivier: la séparation entre époux, în Studia-Iurisprudentia 2/2013

11. Jean-Louis Renchon, Quelle vision de la famille en droit belge des successions ?, în Studia-Iurisprudentia 2/2013

12. Veronica Dobozi, Les méthodes modernes de procréation et leur influences sur le code civil, în Studia-Iurisprudentia 2/2013

13. Brigitte Lefebvre, Le conjoint survivant: créancier, héritier ou étranger à la succession en droit québécois?, în Studia-Iurisprudentia 2/2013

14. Mircea Dan Bob, Qu’est-ce qu’on peut faire pour contenter le conjoint survivant ?, în Studia-Iurisprudentia 2/2013

15. Pierre Becqué, L’évolution de la notion de famille et ses conséquences en matière successorale en droit français, în Studia-Iurisprudentia 2/2013

16. Emese Florian, Héritiers et hérésies juridiques, în Studia-Iurisprudentia 2/2013

17. Alina Oprea, Problèmes de conflits de lois en matière d’établissement de filiation, în Studia-Iurisprudentia 2/2013

18. Veaceslav Pinzari, Famille et réserve successorale dans le code civil moldave, dix ans après son entrée en vigueur, în Studia-Iurisprudentia 2/2013

19. Clautaire Agossou, Les transformations du droit de la famille et les pratiques contractuelles d’affaires entre époux dans l’espace OHADA, în Studia-Iurisprudentia 2/2013

22. Maturin Petsoko, Les défis du droit camerounais contemporain de la famille : propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps, în Studia-Iurisprudentia 2/2013

23. Doina Dunca, Actes censés assurer le confort patrimonial de la famille. Questions de pratique notariale, în Studia-Iurisprudentia 2/2013

24. Mircea Dan Bob, „Există libertate contractuală în materie de convenţii matrimoniale?”, in Irina Sferdian, Florin Mangu (coord.), „Libertatea contractuală. Limite legale şi garanţii procesuale”, Universul juridic, 2013, pp. 62-67

25. Mircea-Dan Bob, Cotitatea disponibila speciala a soțului supraviețuitor în concurs cu copiii dintr-o căsătorie anterioară, în Revista de științe juridice nr. 1/2013, pp. 60-67

26. Mircea Dan Bob (coord.), Evoluția noțiunii de familiei și influența acesteia asupra ordinii succesorale legale, volum colectiv conținând lucrările colocviului international bilingv (franco-român), București, 19-20 aprilie 2013, Ed. Monitorul oficial, București, 2013, 304 pp.

27. Alina Oprea, Excepția de ordine publică în dreptul internațional privat și rezerva succesorală, în Studia-Iurisprudentia 4/2013

28. Mircea Dan Bob, „Ce efect produce scurgerea termenului de opţiune succesorală faţă de un succesibil inactiv?”, in „Pandectele Române” nr. 10/2013, pp. 49-55

29. Ioan Chirilă, The struggle for recognition or the victorious slave (Incursion in the sphere of legal and theological definition of the family), în Journal for the Study of Religions and Ideologies nr. 13 (37) 2014

 30. „What happens if a successor neither accepts nor renounces? The former Romanian Civil code reloaded”, în «National Conference „The New Romanian Civil Code, two years after its entry into force. Theoretical and practical problems», October, 9, 2013, Bucharest (Romania)”, volum electronic indexat ISI, ISBN 978-88-7587-687-6, Medimond S.r.l. – Monduzzi Editore International Proceedings Division – Bologna, 2014, pp. 83-88; http://www.medimond.com/proceedings/detail.asp?id=20131009

31. „The hereditary reserve in Romania: lessons from the past and prospects for the future / La réserve héréditaire roumaine: enseignements du passé et perspectives du futur”, in „Revue de droit Henri Capitant” nr. 7/31 déc. 2014, pp. 171-200 şi online la adresa http://henricapitantlawreview.org/article.php?lg=en&id=517

32. „Les avatars de l’option successorale dans le nouveau code civil roumain: quelle sera la position du successible inactif à la fin du délai d’option?”, in „Le nouveau Code civil roumain: vu de l’intérieur – vu de l’extérieur – vu de l’exterieur” (coord. F.A. Baias, R. Dincă), Editura Universităţii Bucureşti, 2014, pp. 189-198

33. „Creditori vs. debitori – avatarurile romane ale creditării”, în vol. „Creditori vs. debitori – perspectiva Hexagonului”, Universul juridic, București, 2015, pp. 11-23.

34. „Influenţe ale filosofiei stoice asupra dreptului roman clasic”, in Raluca Bercea (coord.), „Comparaţia în ştiintele sociale. Mizele interdisciplinarităţii”, Universul Juridic, Bucureşti 2016, pp. 133-147

35. Mircea Dan Bob (coord.), „Familie și succesiune legală în Romania”, Universul juridic, București, 2016, 301 p.

36. Mircea Dan BOB, „L’art. 684 de l’ancien code civil roumain: exemple de codificaton et de compilation”, in „Compilations et codifications du droit” (coord. D. Auer, J.M. Rainer), Bruylant, 2017 (în curs de apariție)

37. Mircea Dan Bob, „Family and inheritance in Romania – a conclusion„, in Studia-Iurisprudentia 1/2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *