Prin Dreptul Roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

 

Aici găsiți anunțurile referitoare la programarea și tematica săptămânală a fiecărui curs. Este obligatorie consultarea înainte de fiecare curs a acestei pagini, pentru a fi la curent cu eventualele reprogramări ale cursurilor și cu textele care vor fi luate în discuție la fiecare curs.

 

Repartizarea seriilor, anul universitar 2018/2019

Seria Ia: prof.dr. Mircea Bob, luni 8-11 Amf. Chimie

Seria a II-a: prof.dr.  Mircea Bob, luni 17-20 Amf. Chimie

Seria a III-a: asist.dr. Cristina Pop, luni 17-20 Amf. Aurelian Ionașcu, Fac. Drept

 

Curs I (8.X.2018) – a. Cu ce ne ocupăm la Dreptul Roman? Câteva exemple practice. b. Izvoare (I): Dreptul Roman este un drept al acțiunilor – unde și cum ia naștere regula de drept? Cutuma, legea, edictul pretorian

 

Curs II (15. X.2018) – Izvoare (II): hotărârile Senatului, constituțiile imperiale. Persoane (I)status libertatis

 

Curs III (22.X.2018) – Persoane (II): status familiae

 

Curs IV (29.X.2018) – Bunuri (I)noțiune – meum esse ex iure Quiritium; mancipațiunea; proprietatea și coproprietatea

 

Curs V (5.XI.2018) – Bunuri (II): apărarea proprietății; uzucapiunea, servituțile  

 

Curs VI (12.XI.2018) – Obligații (I): noțiune, izvoare, elementele esențiale ale contractului

 

Curs VII (19.XI.2018) –  Obligații (II): Apariția contractului. Contractele solemne

 

Curs VIII (26.XI.2018) – Obligații (III): Contractele reale – mutuum. Contractele consensuale (I) – emptio-venditio

 

Curs IX (3.XII.2018) – Obligații (IV): Contracte consensuale (II) – Vânzarea

 

Curs X (10.XII.2018) – Obligatii (V). Contractele consensuale (III) – Locaţiunea.

 

Curs XI (17.XII.2018) – Obligații (VI): Contractele consensuale (IV) – Societatea. Delictele. Diferite alte cauze generatoare de obligații

 

Curs XII (7.I.2019), ora 8 – Obligatii (VII). Dinamica obligațiilor

 

Curs XIII (7.I.2019), ora 17 (recuperarea cursului din 2.X.2017), ora 17 – Succesiuni (I): Noțiuni introductive. Succesiunea legală

 

Curs XIV (14.I.2019) – Succesiuni (II): Testamentul. Opțiunea succesorală

 

 

Add A Comment