Programare Cursuri

Aici găsiți anunțurile referitoare la programarea și tematica săptămânală a fiecărui curs. Este obligatorie consultarea înainte de fiecare curs a acestei pagini, pentru a fi la curent cu eventualele reprogramări ale cursurilor și cu textele care vor fi luate în discuție la fiecare curs.

Curs I (3.X.2022)Cu ce ne ocupăm la Dreptul Roman? Introducere și câteva exemple practice

Curs II (10.X.2022) –  Elemente de istorie juridică romană 

Curs III (17.X.2022) – Vechiul Drept RomanIzvoare: unde și cum ia naștere regula de drept? Procedura de judecată – Dreptul Roman este un drept al acțiunilor. Persoane (I): aspecte introductive

Curs IV (24.X.2022) – Persoane (II): status libertatisstatus familiae. Bunuri (I): categorii de bunuri și dominium. 

Curs V (31.X.2022) Bunuri (II): posesia, dobândirea proprietății, iura in re aliena, revendicarea. Succesiuni (I): ce consecințe juridice produce decesul unei persoane?

Curs VI (7.XI.2022) – Obligațiile (I) în Vechiul Drept Roman: noțiunea și configurația obligației în dreptul civil

Curs VII (14.XI.2022) – Obligațiile (I-bis), în Vechiul Drept Roman: izvoarele obligațiilor

Curs VIII (21.XI.2022) – Izvoare și procedură de judecată (II), în Dreptul clasic și postclasic

Curs IX (28.XI.2022) – Persoane (III), în Dreptul Clasic și Postclasic. link pt cursul online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:c1bc9fea812e4c5bbdab7d97d603357c@thread.tacv2/1669615602351?context=%7B%22Tid%22:%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22,%22Oid%22:%22f5fcb01d-41d6-4cf0-8ba8-da011facf34a%22%7D

Curs X (5.XII.2022) – Bunuri (III) și Succesiuni (II), în Dreptul Clasic și Postclasic

Curs XI (12.XII.2022) – Obligații (I), în Dreptul Clasic și Postclasic

Curs XII (19.XII.2022) – Obligații (II), în Dreptul Clasic și Postclasic. Link pt cursul online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac1bc9fea812e4c5bbdab7d97d603357c%40thread.tacv2/1671418744274?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%22f5fcb01d-41d6-4cf0-8ba8-da011facf34a%22%7d

Curs XIII (9.I.2023) – Obligații (III), în Dreptul Clasic și Postclasic

Curs XIV (16.I.2022)Obligații (IV), în Dreptul Clasic și Postclasic

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *