Prin Dreptul Roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

Aici găsiți orice anunț referitor la programarea (sau reprogramarea, în caz de amânare) și tematica săptămânală a fiecărui curs. Este obligatorie consultarea înainte de fiecare curs a acestei pagini, pentru a avea în față textele care vor fi luate în discuție.

 

Vă rog să dați clic pe fiecare curs pentru a vedea conținutul!

 

 

Curs I (9.X.2017) – Aspecte introductive (cursul din prima săptămână se recuperează pe 15.I.2018): „Dreptul roman este un drept al acțiunilor”. Izvoare (I): cutuma, legea, edictul pretorian

 

Curs II (16. X.2017) – Izvoare (II): hotărârile Senatului, constituțiile imperiale. Persoane (I)status libertatis

 

Curs III (23.X.2017) – Persoane (II): status familiae

 

Curs IV (30.X.2017) – Bunuri (I)noțiune – meum esse ex iure Quiritium; mancipațiunea; proprietatea și coproprietatea

 

Curs V (6.XI.2017) – Bunuri (II): apărarea proprietății; uzucapiunea, servituțile  

 

Curs VI (13.XI.2017) – Obligații (I): noțiune, izvoare, elementele esențiale ale contractului

 

Curs VII (20.XI.2017) –  Obligații (II): Apariția contractului. Contractele solemne

 

Curs VIII (27.XI.2017) – Obligații (III): Contractele reale – mutuum. Contractele consensuale (I) – emptio-venditio

 

Curs IX (4.XII.2017) – Obligații (IV): Contracte consensuale (II) – Vânzarea

 

Curs X (11.XII.2017) – Obligatii (V). Contractele consensuale (III) – Locaţiunea.

 

Curs XI (18.XII.2017) – Obligații (VI): Contractele consensuale (IV) – Societatea. Delictele. Diferite alte cauze generatoare de obligații

 

Curs XII (8.I.2018), ora 8 – Obligatii (VII). Dinamica obligațiilor

 

Curs XIII (8.I.2018) (recuperarea cursului din 2.X.2017), ora 17 – Succesiuni (I): Noțiuni introductive. Succesiunea legală

 

Curs XIV (15.I.2018) – Succesiuni (II): Testamentul. Opțiunea succesorală

 

Întâlnire recapitulativă  facultativă – 20.I.2018, ora 10 Amf. Traian Pop

 

Add A Comment