Prin Dreptul Roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

 

Secțiunea de față este dedicată materiei succesiunilor și liberalităților  pe care le predau la nivel licență și în cadrul programelor de master Instituții de drept privat și Droit privé comparé.

 

Informații detaliate găsiți în submeniurile secțiunii.

Add A Comment