Bibliografie

Bibliografie minimală obligatorie

Mircea Dan Bob-Bocșan, Manual elementar de drept privat roman, ed. a 3-a, Universul juridic, București, 2022

*** Instituțiile lui Iustinian, traducere și note Vladimir Hanga, Mircea Dan Bob,  ediția a 2-a, Universul juridic, București, 2009

*** Instituțiile lui Gaius, traducere și note Aurel Popescu, Editura Academiei, București, 1982

Fustel de Coulanges, Cetatea antică, traducere Mioara și Pan Izverna, Meridiane, București, 1984, vol. I

Vladimir Hanga, Adagii juridice latinești, Lumina lex, București, 2007

Bibliografie alternativă

*** Digestele lui Iustinian. Prima carte, trad. Teodor Sâmbrian, Oana Sâmbrian-Toma, Sitech, Craiova, 2009

Mircea Dan Bob, Obligația contractuală în dreptul roman, cu trimiteri comparative la codul civil, Universul juridic, București, 2015

Cristinel Murzea, S.-D. Șchiopu, Anamaria Bianov, Crestomație de texte juridice latine, Romprint, 2006

Valerius Ciucă, Drept roman. Lecțiuni, 2 vol., Ed. Univ. Al.I. Cuza din Iași, 2014

Mihai Vasile Jakotă, Drept privat roman, Chemarea, Iași, 1998

Dan Oancea, Introducere în dreptul roman, C.H.Beck, București, 2009

Emil Molcuț, Drept privat roman, Universul juridic, București, 2011

Teodor Sâmbrian, Instituții de drept roman, Sitech, Craiova, 2009

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *