Prin dreptul roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

Pregătirea pentru examenul de Drept Roman pornește de la noțiunile predate la cursul vorbit și la seminarii, necesarmente completate cu materialele bibliografice de mai jos:

 

Bibliografie minimală obligatorie

Hanga, Bob, Drept privat roman, ed. a 5-a, Universul juridic, București, 2013

*** Instituțiile lui Iustinian, traducere și note Vladimir Hanga, Mircea Dan Bob,  ediția a 2-a, Universul juridic, București, 2009

*** Instituțiile lui Gaius, traducere și note Aurel Popescu, Editura Academiei, București, 1982

Fustel de Coulanges, Cetatea antică, traducere Mioara și Pan Izverna, Meridiane, București, 1984, vol. I

Vladimir Hanga, Adagii juridice latinești, Lumina lex, București, 2007

 

Bibliografie alternativă*

(*adică poate fi o variantă de documentare, pentru cei care nu reușesc să-și procure lucrările de mai sus)

*** Digestele lui Iustinian. Prima carte, trad. Teodor Sâmbrian, Oana Sâmbrian-Toma, Sitech, Craiova, 2009

Cristinel Murzea, S.-D. Șchiopu, Anamaria Bianov, Crestomație de texte juridice latine, Romprint, 2006

Valerius Ciucă, Lecții de drept roman, 4 vol., Polirom, Iași, 2001

Mihai Vasile Jakotă, Drept privat roman, Chemarea, Iași, 1998

Dan Oancea, Introducere în dreptul roman, C.H.Beck, București, 2009

Emil Molcuț, Drept privat roman, Universul juridic, București, 2011

Teodor Sâmbrian, Instituții de drept roman, Sitech, Craiova, 2009

 

Add A Comment