Prin Dreptul Roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

În această secțiune apar toate datele referitoare la organizarea examenului (valabile atât pentru studenții la zi, cât și pentru cei de la ID)

Tematica examenului

1. Diviziunile dreptului roman

2. Izvoare

3. Procedura de judecată

4. Persoane

5. Bunuri

6. Obligații (fără Contracte nenumite și Tipuri speciale de obligații)

7. Succesiuni

Pregătirea pentru examen

Pentru pregătirea examenului de Drept Privat Roman se folosesc cumulativ următoarele trei surse:

– materialele tipărite indicate la secțiunea Bibliografie;

– notițele luate la curs;

– notițele luate la seminare.

Desfășurarea examenului

Examenul va putea fi susținut în una din următoarele date (comune celor de la zi și de la ID):

1) 22.I.2018, ora 12,30,  Amf. Ionașcu, Pop, Speranția, sala 103 și sala 109

2) 27.I.2018, ora 8,  Amf. Ionașcu, Pop și sala 109

Sesiunea de restanțe, în una din următoarele date (comune celor de la zi și de la ID):

1) 19.II.2018, ora 8, Amf. Ionașcu, Pop și Speranția

2) 5.IX.2018

Nota finală la examen va fi compusă din următoarele:

– 1 (un) punct acordat pentru activitatea și prezența la seminare*;

– max. 2 (două) puncte obținute la examenul parțial din data de 15.XI.2018.

Acesta constă într-un set de 6 (șase) grile de tip examen. Ca și la examenul final, fiecare grilă vizează un text din bibliografia obligatorie: din Instituțiile lui Gaius sau din Instituțiile lui Iustinian, după caz.

Notare: se acordă 1 punct pentru rezolvarea corectă a cel puțin două din grilele propuse și 2 puncte dacă se rezolvă corect minim patru din grile*.

– max. 6 (șase) puncte obținute din proba de examen;

– 1 punct din oficiu.

La punctajul astfel obținut se adaugă eventualele puncte obținute pe parcursul semestrului prin răspunsuri la întrebări și activitate la curs.

*pentru studenții la ID, cele 3 (trei) puncte din timpul semestrului se vor aduna din activitatea și prezența la tutoriale + cele două referate (trei referate, pentru cei care nu ajung la tutoriale) depuse pe parcursul semestrului.

Examenul final

Examen tip grilă, cu întrebări formulate pornind de la texte de Drept Roman din bibliografia obligatorie sau de la texte din alte izvoare, de tipul celor comentate la cursul vorbit și în cel tipărit.

Examenul durează 60 minute și conține în total 12 grile, având fiecare valoare de 0,5 puncte. Fiecare grilă are trei variante de răspuns, dintre care pot fi corecte una, două, toate sau niciuna. Studenții trebuie să aibă obligatoriu asupra lor Instituțiile lui Gaius și ale lui Iustinian și pot folosi (dacă doresc) la examen Manualul 2016 (în original sau copie).

Baremul de corectare este accesibil la o ora după încheierea examenului pe platforma moodle (pentru studentii la zi) si pe platforma ID (pentru cei de la ID). După comunicarea notelor la secretariat, tot în această pagină se afișează data, ora și locul unde se pot vedea lucrările.

Nu pot intra în datele de examen din sesiunea de iarna, pe motiv de absențe la seminare:

Al-Khattab Daniel Haissam 101

Apostu Mihaela Andreea 101

Apreotesei Otilia-Evelina 102

Bentea Andreea-Ioana 102

Biro Anamaria Alexandra 103

Caliman Ioana 104

Hegheduş Alexandru 109

Iancu Adriana Mihaela 109

Ilea Ana-Maria 109

Mocean Ioana Mersilia 112

Moldovan Claudia Sorina 112

Moldovan Florin Danut 112

Moldovan Sonia 112

Muntean Ioan Dan 112

Nan Iulia Andrada 113

Nasui Gavrila Adrian 113

Nistor Antonia Roxana 113

Popovici Theona 115

Pricop Alexandru Sebastian 116

Timar Patricia 119

Trisca Mihaela Alexandra 119

Vele Mircea Andrei Bogdan 120

Veres Cristina Dana 120

Add A Comment