Examen

 

 

În această secțiune apar toate datele referitoare la organizarea examenului (valabile atât pentru studenții la zi, cât și pentru cei de la ID)

 

 

Tematica examenului de Drept Roman

1. Diviziunile dreptului roman

2. Izvoare

3. Procedura de judecată

4. Persoane

5. Bunuri

6. Obligații

7. Succesiuni

 

Desfășurarea examenului

Examenul va putea fi susținut în una din următoarele date (comune celor de la zi și de la ID):

1) 22.I.2018

2) 27.I.2018

Sesiunea de restanțe, în una din următoarele date (comune celor de la zi și de la ID):

1) 20.II.2018

2) 5.IX.2018

 

Nota finală la examen va fi compusă din următoarele:

– 1 (un) punct acordat pentru activitatea și prezența la seminare*;

– max. 2 (două) puncte obținute la examenul parțial din data de 8.XI.2017.

Acesta se desfășoară online și constă într-un set de 6 (șase) grile de tip examen. Ca și la examenul final, fiecare grilă vizează un text din bibliografia obligatorie: din Instituțiile lui Gaius sau din Instituțiile lui Iustinian, după caz. Acestea vor fi accesibile pentru rezolvare în data de 8.XI.2017, începând cu ora 8,00, pe platforma Moodle a facultății noastre. Bifarea variantelor corecte din fiecare grilă se poate efectua până la ora 8,25. Atenție: odată ce treceți la următoarea grilă, nu mai puteți reveni la cea anterioară.

Din motive de funcționare insuficientă a platformei, se stabilește o a doua dată de examen parțial pentru 18.XI.2017, ora 10 (studenții al căror nume de familie începe cu literele A-L) si 10,30 (studenții al căror nume de familie începe cu literele M-Z). Pot participa toți studenții care nu au obținut două puncte la prima dată. Eventualul punct obținut pe 8.XI este un drept caștigat.

Notare: se acordă 1 punct pentru rezolvarea corectă a cel puțin două din grilele propuse și 2 puncte dacă se rezolvă corect minim patru din grile*.

– max. 6 (șase) puncte obținute din proba de examen;

– 1 punct din oficiu.

La punctajul astfel obținut se adaugă eventualele puncte obținute pe parcursul semestrului prin răspunsuri la întrebări și activitate la curs.

*pentru studenții la ID, cele 3 (trei) puncte din timpul semestrului se vor aduna din activitatea și prezența la tutoriale + cele două referate (trei referate, pentru cei care nu ajung la tutoriale) depuse pe parcursul semestrului.

 

Examen tip grilă, cu întrebări formulate pornind de la texte de Drept Roman din bibliografia obligatorie sau de la texte din alte izvoare, de tipul celor comentate la cursul vorbit și în cel tipărit.

Examenul durează 50 minute și conține în total 12 grile, având fiecare valoare de 0,5 puncte. Fiecare grilă are trei variante de răspuns, dintre care pot fi corecte una, două, toate sau niciuna. Studenții trebuie să aibă obligatoriu asupra lor Instituțiile lui Gaius și ale lui Iustinian și pot folosi (dacă doresc) la examen Manualul 2016 (în original sau copie).

Baremul de corectare se afișează după încheierea examenului pe această pagină. După comunicarea notelor la secretariat, tot în această pagină se afișează data, ora și locul unde se pot vedea lucrările.

 

Nu pot intra în datele de examen din 22.I și 27.I, pe motiv de absențe la seminare:

 

__________________________________

 

Examen – Drept Roman, 22.I.2018

 

 

Leave a Reply