Examen

În această secțiune apar toate datele referitoare la organizarea examenului (valabile atât pentru studenții la zi, cât și pentru cei de la ID)

Tematica examenului

– Izvoare (p. 39-51)

Procedura de judecată (p. 67-84)

Persoane (p. 87-112, 115-120)

Bunuri (integral)

Succesiuni (p. 157-170)

Obligații (p. 175-274, 290-327)

Pregătirea pentru examen

Pentru pregătirea examenului de Drept Privat Roman se folosesc cumulativ următoarele trei surse:

– materialele tipărite indicate la secțiunea Bibliografie;

– chestiunile discutate la curs;

– chestiunile discutate la seminare.

Desfășurarea examenului

Examenul va putea fi susținut în una din următoarele date (comune celor de la zi și de la ID):

1) 

2) 

Sesiunea din februarie: 

 

Sesiunea de toamnă:

 

Examenul este oral online, cu întrebări formulate pornind de la texte de Drept Roman din bibliografia obligatorie sau de la texte din alte izvoare, de tipul celor comentate la cursul vorbit și în cel tipărit.

Examenul constă în două etape:

– 5 (cinci) studenți intră în sala virtuală de examen, aleg prin tragere la sorți un text din Gaius/Iustinian și au 10 minute de gândire. Studenții trebuie să se prezinte la examen cu Instituțiile lui Gaius și ale lui Iustinian.

– după expirarea timpului de gândire, profesorul adresează întrebări din problematica textului, la care studenții vor răspunde. Pentru nota finală, profesorul poate adresa și întrebări suplimentare, din toată materia de examen.

Nota finală este anunțată pe loc și va fi compusă din următoarele:

– 2 (două) puncte acordate pentru activitatea și prezența la seminare*;

– max. 7 (opt) puncte obținute din proba de examen;

– 1 punct din oficiu.

La punctajul astfel obținut se adaugă eventualele puncte obținute pe parcursul semestrului prin răspunsuri la întrebări și activitate la curs.

*pentru studenții la ID, cele 2 (două) puncte din timpul semestrului se vor aduna din activitatea și prezența la tutoriale + cele două referate (trei referate, pentru cei care nu ajung la tutorialele față în față) depuse pe parcursul semestrului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *