Examen

În această secțiune apar toate datele referitoare la organizarea examenului (valabile atât pentru studenții la zi, cât și pentru cei de la ID)

Tematica examenului

– Izvoare

Procedura de judecată

Persoane 

Bunuri 

Succesiuni 

Obligații 

Pregătirea pentru examen

Pentru pregătirea examenului de Drept Privat Roman se folosesc cumulativ următoarele trei surse:

– materialele tipărite indicate la secțiunea Bibliografie;

– chestiunile discutate la curs;

– chestiunile discutate la seminare.

Desfășurarea examenului

Examenul va putea fi susținut în una din următoarele date (comune celor de la zi și de la ID):

1) 

2) 

Sesiunea din februarie: 

Sesiunea de toamnă:

 

Examenul este oral și va cuprinde două categorii  de întrebări:

1) întrebări formulate pornind de la texte de Drept Roman din bibliografia obligatorie, de tipul celor comentate la cursul vorbit și în cel tipărit;

2) întrebări teoretice.

Examenul constă în două etape:

– 5 (cinci) studenți intră în sala de examen, aleg prin tragere la sorți un text din Gaius/Iustinian și au 10 minute de gândire. Studenții trebuie să se prezinte la examen cu Instituțiile lui Gaius și ale lui Iustinian.

– după expirarea timpului de gândire, profesorul adresează întrebări din problematica textului și întrebări teoretice. Pentru nota finală, profesorul poate adresa și întrebări suplimentare, din toată materia de examen.

Nota finală este anunțată pe loc și va fi compusă din următoarele:

a) pentru studenții la forma de învățământ la zi:

4 (patru) puncte obținute la examenele parțiale. Parțialele vor fi date la seminarele din prima săptămână din noiembrie (1 pct.), a doua săptămână din decembrie (2 pct.) și a doua săptămână din ianuarie (1 pct.).

max. 5 (cinci) puncte obținute din proba de examen din sesiune;

1 punct din oficiu.

La punctajul astfel obținut, se adaugă eventualele puncte obținute pe parcursul semestrului prin răspunsuri la întrebări și activitate la curs.

b) pentru studenții la forma de învățământ I.D.:

2 (două) puncte obținute din cele două referate obligatorii, redactate pe parcursul semestrului;

2 (două) puncte, obținute la examenele parțiale susținute în deschiderea celor două tutoriale (câte unul pentru fiecare parțial)

max. 5 (cinci) puncte obținute din proba de examen din sesiune;

1 punct din oficiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *