Examen

În această secțiune apar toate datele referitoare la organizarea examenului (valabile atât pentru studenții la zi, cât și pentru cei de la ID)

Tematica examenului

1. Diviziunile dreptului roman

2. Izvoare

3. Procedura de judecată

4. Persoane

5. Bunuri

6. Succesiuni (fără Dobândirea moștenirii și Acțiunile succesorale)

7. Obligații (fără Contractele nenumite, Pactele adăugate și Tipuri speciale de obligații)

Pregătirea pentru examen

Pentru pregătirea examenului de Drept Privat Roman se folosesc cumulativ următoarele trei surse:

– materialele tipărite indicate la secțiunea Bibliografie;

– notițele luate la curs;

– notițele luate la seminare.

Desfășurarea examenului

Examenul va putea fi susținut în una din următoarele date (comune celor de la zi și de la ID):

1) 25.I.2020, ora 10.00-11.00

2) 29.I.2020, ora 8.00-9.00

Sesiunea din februarie: 

19.II.2020, ora 12.00-13.00

Sesiunea de toamnă:

5.IX.2020, ora 9,30-10,30

Nota finală la examen va fi compusă din următoarele:

– 1 (un) punct acordat pentru activitatea și prezența la seminare*;

– max. 2 (două) puncte obținute la examenul parțial*;

– max. 6 (șase) puncte obținute din proba de examen;

– 1 punct din oficiu.

La punctajul astfel obținut se adaugă eventualele puncte obținute pe parcursul semestrului prin răspunsuri la întrebări și activitate la curs.

*pentru studenții la ID, cele 3 (trei) puncte din timpul semestrului se vor aduna din activitatea și prezența la tutoriale + cele două referate (trei referate, pentru cei care nu ajung la tutoriale) depuse pe parcursul semestrului.

Examenul parțial 

Se organizează în săptămâna 2-6.XII.2019.

Acesta constă într-un set de 6 (șase) grile de tip examen. Ca și la examenul final, fiecare grilă vizează un text din bibliografia obligatorie: din Instituțiile lui Gaius sau din Instituțiile lui Iustinian, după caz.

Notare: se acordă 1 punct pentru rezolvarea corectă a cel puțin două din grilele propuse și 2 puncte dacă se rezolvă corect minim patru din grile.

 

Examenul final

Examen tip grilă, cu întrebări formulate pornind de la texte de Drept Roman din bibliografia obligatorie sau de la texte din alte izvoare, de tipul celor comentate la cursul vorbit și în cel tipărit.

Examenul durează 60 minute și conține în total 12 grile, având fiecare valoare de 0,5 puncte. Fiecare grilă are trei variante de răspuns, dintre care pot fi corecte una, două, toate sau niciuna. Studenții trebuie să se prezinte la examen cu Instituțiile lui Gaius și ale lui Iustinian.

Baremul de corectare este accesibil la o ora după încheierea examenului pe Pagina de Drept roman; tot în această pagină se afișează data, ora și locul unde se vor putea vedea lucrările.

Barem – 25.I.2020

I.1.-; 2.-; 3.b sau b,c (ambele variante sunt considerate corecte)

II.1.a; 2.a; 3.c.

III. 1.a; 2.b,c; 3.a,b.

IV. 1.c; 2.a; 3.c.

Lucrările pot fi văzute marți, 28.I.2020 ora 11 sala 121.

Barem – 29.I.2020

I.1.a; 2.c; 3.c

II.1.b,c; 2.a,b,c; 3.a

III.1.b,c; 2.b,c; 3.a,b

IV.1.b; 2.c; 3.-

Lucrările pot fi văzute joi, 30.I.2020 ora 13 sala 121.

Barem – 19.II.2020

A.1.a; 2.a,b; 3.a,b

B.1.a,c; 2.b; 3.-

C.1.-; 2.a; 3.b.

D.1.a,c; 2.a,c; 3.-.

Lucrările pot fi văzute marți, 25.II.2020 ora 14 sala 121.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *