Studii doctorale – Succesiuni și liberalități

2014

– Dragoș ISACHE, doctorand cu taxă, având tema Lichidarea succesiunii

2015

– Ioana OLARU, doctorand cu taxă, având tema Rezerva succesorală

– Raluca Elena CIUBOTARU, doctorand cu taxă, având tema Revocarea legatelor

2016

– Alina Ciortea, doctorand fără taxă, Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

Nonu Pușcariu, Certitudinea, la confluența dintre cartea funciară și dreptul succesoral

2017

– Corina Bodea, Condițiile de formă ale testamentului

– Cornelia Bucin, Întocmirea și aplicarea testamentelor ordinare

– Maria Ofelia Creța, Acceptarea moştenirii

– Sebastian Florin Telecan, Dreptul medical român – o anatemă a sistemelor de drept medical

 

Leave a Reply