Prin Dreptul Roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

2014

– Dragoș ISACHE, doctorand cu taxă, având tema Lichidarea succesiunii

2015

– Ioana OLARU, doctorand cu taxă, având tema Rezerva succesorală

– Raluca Elena CIUBOTARU, doctorand cu taxă, având tema Revocarea legatelor

2016

– Alina CIORTEA, doctorand fără taxă, Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

Nonu PUSCARIU, doctorand fără taxă, Certitudinea, la confluența dintre cartea funciară și dreptul succesoral

2017

– Corina BODEA, doctorand cu taxă, Condițiile de formă ale testamentului

– Cornelia BUCIN, doctorand cu taxă, Întocmirea și aplicarea testamentelor ordinare

– Maria Ofelia CRETA, doctorand fără taxă, Acceptarea moştenirii

– Sebastian Florin TELECAN, doctorand fără taxă, „Capacitatea” in materie succesorală

 

Add A Comment