Prin Dreptul Roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

2014

– Dragoș ISACHE, Lichidarea succesiunii

2015

– Ioana OLARU, Rezerva succesorală — susținere publică: 10 mai 2019

– Raluca Elena CIUBOTARU, Revocarea legatelor

2016

– Alina CIORTEA, Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

Nonu PUSCARIU, Certitudinea, la confluența dintre cartea funciară și dreptul succesoral

2017

– Corina BODEA, Condițiile de formă ale testamentului

– Cornelia BUCIN, Întocmirea și aplicarea testamentelor ordinare

– Maria Ofelia CRETA, Acceptarea moştenirii

– Sebastian Florin TELECAN, „Capacitatea” in materie succesorală

2018

– Anthony MURPHY, Nedemnitatea succesorală și dezmoştenirea

– Valer Nicolae HOCA, Obiceiurile succesorale al populatiei de etnie rromă din Romania

Add A Comment