Prin Dreptul Roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

2014

– Dragoș ISACHE, Lichidarea succesiunii

2015

– Ioana OLARU, Rezerva succesorală — susținere publică: 10 mai 2019

– Raluca Elena CIUBOTARU, Revocarea legatelor

2016

– Alina CIORTEA, Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

2017

– Corina BODEA, Condițiile de formă ale testamentului

– Maria Ofelia CRETA, Acceptarea moştenirii

2018

– Anthony MURPHY, Nedemnitatea succesorală și dezmoştenirea

– Valer Nicolae HOCA, Obiceiurile succesorale ale populației de etnie rromă din Romania

2019

– Andreea-Isabela RABOTKA, Emancipare feminină şi argumente juridice

Add A Comment