Puncte

Puncte obținute in vederea examenului:

Tudor Cucu (304) – 1 pct. (răspuns la curs)

Horgoș Edmond-Lucian (306) – 1 pct. (răspuns la curs)