Disertație

Teme propuse pentru lucrarea de disertație:

1. Reprezentarea succesorala

2. Drepturile soțului supraviețuitor/partenerului civil

3. Tipurile de legate

4. Forma testamentului

5. Revocarea testamentelor/legatelor

6. Rezerva succesorală

7. Termenul de opțiune succesorală