Lucrare de licență

Teme posibile pentru Lucrarea de licență

Condiția esenșială pentru înscrierea la lucrare de licență la Drept privat roman este angajamentul studentului de a preda o primă formă integral finită a lucrării până cel târziu la data de 1 martie a anului următor (în care se susține și licența)

Teme generale din care se pot alege subiecte pentru lucrarea de licență*:

*lista temelor este exemplificativă, nu limitativă

1. Izvoarele dreptului roman și evoluția acestora

2. Moduri de stăpânire și utilizare a bunurilor

3. Familia și statutul membrilor acesteia ()

4. Statutul sclavilor ()

5. Obligațiile vânzătorului

6. Locațiunea – matrice contractuală

6. Împrumutul și ipostazele acestuia

7. Bună credință și loialitate în materie contractuală

8. Răspunderea aquiliană, bază a responsabilității civile moderne

9. Apariția și evoluția testamentului ()

10. Rudenie și vocație succesorală