Lucrare de licență

Teme posibile pentru Lucrarea de licență

Condiții cumulative de reunit pentru înscrierea la lucrare de licență la Drept civil – Succesiuni și liberalități:

– nota minimă 8 la examen;

– angajamentul studentului de a preda o primă formă integral finită a lucrării până cel târziu la data de 1 martie a anului următor (în care se susține și licența)

Teme din care se poate alege:

1. Caracterele transmisiunii succesorale

2. Nedemnitatea succesorală

3. Organizarea claselor de moștenitori

4. Situația succesorală a soțului supraviețuitor

5. Reprezentarea succesorală

6. Liberalitățile – noțiune și aspecte comune

7. Substituțiile în materie de liberalități

8. Donația – formarea contractului

9. Revocarea donației

10. Testamentul – noțiune și caractere

11. Condițiile de fond ale testamentului

12. Condițiile de formă ale testamentului

13. Tipurile de legate

14. Revocarea testamentului și revocarea legatului

15. Rezerva succesorală

16. Dezmoștenirea

17. Reducțiunea liberalităților

18. Raportul succesoral

19. Acceptarea moștenirii

20. Renunțarea la moștenire

21. Moștenirea vacantă

22. Partajul de ascendent

23. Petiția de ereditate