Lucrare de licență

Teme posibile pentru Lucrarea de licență

Condiție pentru înscrierea la lucrare de licență la Drept civil – Succesiuni și liberalități:

– angajamentul studentului de a preda o primă formă integral finită a lucrării până cel târziu la data de 1 martie a anului următor (în care se susține și licența)

Teme din care se poate alege:

1. Caracterele transmisiunii succesorale (rezervată)

2. Nedemnitatea succesorală (rezervată)

3. Organizarea claselor de moștenitori (rezervată)

4. Rudenie și vocație în moștenirea legală (rezervată)

5. Situația succesorală a soțului supraviețuitor (rezervată)

6. Soțul supraviețuitor și descendenții, in succesiunea legală și în cea testamentară (rezervată)

7. Reprezentarea succesorală (rezervată)

8. Liberalitățile – noțiune și aspecte comune (rezervată)

9. Substituțiile în materie de liberalități (rezervată)

10. Donația – formarea contractului (rezervată)

11. Efectele contractului de donație (rezervată)

12. Revocarea donației (rezervată)

13. Testamentul – noțiune și caractere (rezervată)

14. Condițiile de fond ale testamentului (rezervată)

15. Capacitatea în materie de succesiuni (rezervată)

16. Condițiile de formă ale testamentului (rezervată)

17. Testamentul olograf (rezervată)

18. Testamentul autentic și testamentul mistic (rezervată)

19. Cuprinsul testamentului (rezervată)

20. Tipurile de legate (rezervată)

21. Nulitatea și caducitatea legatelor (rezervată)

22. Asemănări și deosebiri între donații și legate (rezervată)

23. Revocarea testamentului și revocarea legatului (rezervată)

24. Rezerva succesorală (rezervată)

25. Dezmoștenirea (rezervată)

26. Reducțiunea liberalităților (rezervată)

27. Raportul succesoral (rezervată)

28. Acceptarea moștenirii (rezervată)

29. Renunțarea la moștenire (rezervată)

30. Termenul de opțiune succesorală

31. Moștenirea vacantă (rezervată)

32. Partajul de ascendent

33. Petiția de ereditate (rezervată)