Lucrare de licență

Teme posibile pentru Lucrarea de licență

Condiții cumulative de reunit pentru înscrierea la lucrare de licență la Drept civil – Succesiuni și liberalități:

– nota minimă 8 la examen;

– angajamentul studentului de a preda o primă formă integral finită a lucrării până cel târziu la data de 1 martie a anului următor (în care se susține și licența)

Teme din care se poate alege:

1. Caracterele transmisiunii succesorale

2. Nedemnitatea succesorală

3. Organizarea claselor de moștenitori

4. Situația succesorală a soțului supraviețuitor ()

5. Reprezentarea succesorală ()

6. Liberalitățile – noțiune și aspecte comune ()

7. Substituțiile în materie de liberalități ()

8. Donația – formarea contractului

9. Revocarea donației ()

10. Testamentul – noțiune și caractere ()

11. Condițiile de fond ale testamentului ()

12. Condițiile de formă ale testamentului ()

13. Tipurile de legate ()

14. Revocarea testamentului și revocarea legatului ()

15. Rezerva succesorală ()

16. Dezmoștenirea ()

17. Reducțiunea liberalităților ()

18. Raportul succesoral ()

19. Acceptarea moștenirii ()

20. Renunțarea la moștenire ()

21. Moștenirea vacantă ()

22. Partajul de ascendent

23. Petiția de ereditate