Programare seminare

seria I,  anul III 2022/2023

– grupele 301-306: asist.dr. Cristina Pop

Tematica săptămânală a seminarelor:

 • 27-29.III – Seminar introductiv: cu ce se ocupă acest domeniu al dreptului civil? cine poate moșteni? [art. 953-957 civ.] – Deak/Popescu, vol.I, p. 19-30 și 57-94
 • 5-7.III – : Nedemnitatea succesorală: [art. 958-962 civ.] – Deak/Popescu, vol.I, p. 94-133
 • 12-14.III – Succesiunea ab intestat (I): principiile devoluțiunii succesorale legale, clasele de moștenitori [art. 963-964 și 975-983] – Deak/Popescu, vol.I, p. 134-151 și 209-240.
 • 19-21.III – Succesiunea ab intestat (II): excepții de la principiile devoluțiunii succesorale legale – reprezentarea succesorală [art. 965-969] și drepturile speciale ale soțului supraviețuitor  [973-974]; moștenirea vacantă [art. 1.135-1.140 civ.] – Deak/Popescu, vol.I, p. 151-208; 270-280; 280-298.
 • 26-28.III – Ce este și cum funcționează voința liberală? Tipologie și aspecte comune testament-donație [art. 984-992 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 40-53; 112-114.
 • 2-4.IV – Donația [art. 1011-1033 civ.] – Deak/Popescu, vol. III, p. 171-254
 • 9-11.IV – Testamentul – definiție și aspecte generale [art. 1034-1039 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 21-40; 54-62; 66-67.
 • 16-18.IV – Forma testamentului [art. 1.040-1.050 și 1.010 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 62-95; 100-110 și 150.
 • 23-25.IV –  Legatele: tipologia dispozițiilor mortis causa [art. 1.054-1.067 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 111-139
 • 30.IV-2.V – Ineficacitatea voinței mortis causa: 1) ineficacitatea testamentului; 2) ineficacitatea legatului [art. 1051-1053 și 1.068-1.073 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 149-194.
 • 14-16.V – Limitarea libertății de dispoziție a lui decuius: rezerva succesorală și dezmoștenirea [art. 1.086-1.090 și 1.074-1.076 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 257-301, 194-205.
 • 21-23.V – Rezerva, raportul și reducțiunea vs. masa succesorală [art. 1.091-1.099 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 301-362, 390-406
 • 28-30.V – Opțiunea succesorală [art. 1.110-1.124] – Deak/Popescu, vol. III, p. 17-122
 •  4-6.VI – Raportul succesoral [art. 1146-1154] – Deak/Popescu, vol. II, p. 362-389