Prin Dreptul Roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

seria I,  anul III 2017/2018

– grupele 301-306: asist.dr. Cristina Pop

– grupa 307: drd. Alina Ciortea

Tematica săptămânală a seminarelor:

 • 25-28.II – Seminar introductiv
 • 4-7.III – Identitatea dreptului succesoral: cu ce se ocupă acest domeniu al dreptului civil? cine poate moșteni? [art. 953-957 civ.] – Deak/Popescu, vol.I, p. 19-30 și 57-95
 • 11-14.III – Succesiunea ab intestat (I): 1) Nedemnitatea succesorală; 2) Principiile devoluțiunii succesorale legale, clasele de moștenitori [art. 958-964 și 975-983] – Deak/Popescu, vol.I, p. 95-131; 132-148 și 206-237.
 • 18-21.III – Succesiunea ab intestat (II): excepții de la principiile devoluțiunii succesorale legale – Reprezentarea succesorală [art. 965-969] și Soțul supraviețuitor  [970-972]. moștenirea vacantă [art. 1.135-1.140 civ.] – Deak/Popescu, vol.I, p. 148-195; 237-275; 276-293.
 • 25-28.III – Ce este și cum funcționează voința liberală? Tipologie și aspecte comune cu donația [art. 984-992 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 38-49; 106-108.
 • 1-4.IV – Testamentul – definiție și aspecte generale [art. 1034-1039 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 21-37; 49-57; 61-63.
 • 8-11.IV – Forma testamentului [art. 1.040-1.050 și 1.010 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 58-90; 95-103 și 142.
 • 22-25.IV –  Legatele: tipologia dispozițiilor mortis causa [art. 1.054-1.067 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 105-133
 • 6-9.V – Ineficacitatea voinței mortis causa: 1) ineficacitatea testamentului; 2) ineficacitatea legatului [art. 1051-1053 și 1.068-1.073 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 141-185.
 • 13-16.V – Limitarea libertății de dispoziție a lui decuius: rezerva succesorală și dezmoștenirea [art. 1.086-1.099 și 1.074-1.076 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 247-286, 185-195.
 • 20-23.V – Rezerva, raportul și reducțiunea vs. masa succesorală [art. 1.091-1.099 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 287-325
 • 27-30.V – Opțiunea succesorală [art. 1.110-1.124] – Deak/Popescu, vol. III, p. 17-114
 • 3-6.VI – Recapitulare

Comments are closed.