Prin Dreptul Roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

Seria I,  anul III 2017/2018

 

– grupele 301-306: asist.dr. Cristina Pop

– grupa 307: drd. Alina Ciortea

 

Tematica săptămânală a seminarelor:

 • 26.II/1.III – Seminar introductiv

 

 • 5/8.III – Identitatea dreptului succesoral: ce sunt Succesiunile? cine poate moșteni? [art. 953-957 civ.] – Deak/Popescu, vol.I, p. 19-30, 57-95 și 208-218.

 

 • 12/15.III – Succesiunea ab intestato (I): 1) Nedemnitatea succesorală; 2) Principiile devoluțiunii succesorale legale, clasele de moștenitori [art. 958-964 și 975-983] – Deak/Popescu, vol.I, p. 95-131; 132-148 și 206-237.

 

 • 19/22.III – Succesiunea ab intestato (II): excepțiile de la principiile devoluțiunii succesorale legale – 1) Reprezentarea succesorală; 2) Clasa a doua; 3) Soțul supraviețuitor [art. 965-969 și 970-972]; moștenirea vacantă, bunurile și amintirile de familie [art. 1.135-1.142 civ.] – Deak/Popescu, vol.I, p. 148-195; 237-275; 276-293.

 

 • 26/29.III – Ce este și cum funcționează voința liberală? Tipologie și aspecte comune cu donația [art. 984-1.010 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 38-49; 106-108; 133-138; 142 și 218-246.

 

 • 2/5.IV – Testamentul – aspecte generale și structurale [art. 1034-1039 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 21-37; 49-54; 61-63.

 

 • 16/19.IV – Forma testamentului [art. 1.040-1.050 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 58-90; 95-103.

 

 • 23/26.IV –  Legatele: tipologia dispozițiilor mortis causa [art. 1.054-1.067 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 105-133

 

 • 7/10.V – Ineficacitatea voinței mortis causa: 1) ineficacitatea testamentului; 2) ineficacitatea legatului [art. 1051-1053 și 1.068-1.073 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 141-185.

 

 • 14/17.V – Limitarea libertății de dispoziție a lui decuius: rezerva succesorală și dezmoștenirea [art. 1.086-1.099 și 1.074-1.076 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 247-286, 185-195.

 

 • 21/24.V – Rezerva, raportul și reducțiunea vs. masa succesorală [art. 1.091-1.099 civ.] – Deak/Popescu, vol. II, p. 287-325

 

 • 28/31.V – Opțiunea succesorală [art. 1.110-1.124] – Deak/Popescu, vol. III, p. 17-114

 

 • 4/7.VI – Recapitulare

 

 

Comments are closed.