Examen

Seria I, anul 2019/2020

 

Examenul se susține oral, pe platforma Microsoft teams.

Intrarea în examen se face pe grupuri de cinci studenți, în ordinea din catalogul fiecărei grupe. Fiecare grup trage la sorți o speță, dintr-un set de treizeci de spețe de genul celor rezolvate la cursuri și seminarii. După zece minute de gândire, se trece la discutarea pe bază de întrebări și răspunsuri a problemelor de drept succesoral din speța de examen. Se pot adresa și întrebări suplimentare.

 

Nota finală se compune din:

  • 1 pct. din oficiu – prezentarea la examenul din sesiune
  • 7 pct. – se pot obține la examenul din sesiune
  • 2 pct. – pentru activitatea la seminare

Puncte obținute pe parcurs:

Ardelean Diana-Andreea

Bilovolschi Emanuel-Andrei

Bodiu Erica

Brumă Cosmin-Ionuț 

Ile Horea-Nicolae 

Date:

– sesiunea de vară:

 

– sesiunea de restanțe: