Examen

Forma de examinare: examen scris, cu durata de 40 de minute – 2 (două) spețe cu 6 (șase) grile x 1 p/grilă. Fiecare grilă are trei variante de răspuns, dintre care una singură este corectă.

Nota finală va fi compusă din:

– max. 6 p., obținute la examenul scris din sesiune;

– 2 pct., care se pot obține la examenul parțial – 2 spețe cu 4 grile X 0,5 p./grilă, în a treia săptămână a lunii aprilie;

– 1 pct. pentru activitatea la seminare;

– 1 pct. din oficiu.

La nota finală, se pot adăuga eventualele puncte obținute prin activitate la curs:

Măririle de note, in sesiunea de toamna, nu pot depăși punctajul maxim rezultat din: examen + parțial + puncte obținute pe parcurs.

Barem – 10.06.2024

A – 1.c 2.a 3.b; B – 1.c 2.a 3.c

Lucrările pot fi văzute în data de 12.06, orele 14-14.50, sala 121.

Barem – 27.06.2024

Lucrările pot fi văzute în data de , ora , sala 121.

Barem –

Lucrările pot fi văzute în data de , ora , sala 121.