Examen

Forma de examinare: 10 (zece) grile, valorând fiecare câte 0,5 p., cu trei variante, dintre care una singură este corectă.

Nota finală va fi compusă din:

– 3 pct., care se pot obține la examenul parțial din a treia săptămână a lunii mai;

– 1 pct. din oficiu.

La nota finală, se pot adăuga eventualele puncte obținute prin activitate la curs:

Măririle de note, in sesiunea de toamna, nu pot depăși punctajul maxim rezultat din: examen + parțial + puncte obținute pe parcurs.