Bibliografie

Titlurile sunt expuse în ordine alfabetică, în fiecare categorie.

A. minimală (pentru examen):

– Bob-Bocșan, M.D., Manual elementar de succesiuni și liberaltăți, București 2024 (în curs de apariție)

– Deak, Fr., Popescu, R., Tratat de drept succesoral, 3 vol., București 2018-2019

– Deak, Fr., Mihai, L., Popescu, R., Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol. III, București 2018

 

B. opțională (pentru cine dorește să vadă mai multe păreri și analize mai detaliate):

– Bob, M.D., Probleme de moșteniri în vechiul și în noul cod civil, București 2012

– Bob, M.D. (coord.), Familie și moștenire în România, București 2016

– Bocșan, M.D., Practica testamentară. Jurisprudență română 1862-2002, București 2003

– J. Kocsis, P. Vasilescu, Drept civil. Succesiuni, București 2016

– Popa, I., Drept civil. Moșteniri și liberalități, ed. a 2-a, București 2022

– Popa, I.F., Moise, A. (coord), Legea notarilor publici. Comentariu pe articole, București 2016

 

C. facultativă (pentru cei care doresc să aprofundeze problematica)

– Alexandresco, D., Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil român, vol. III/2, IV/1 și IV/2, București 1912-1913 (reeditate 2018)

– Cantacuzino, M.B., Elementele dreptului civil, Craiova 1921 (reeditat Beck 1998)

– Chirică, D., Tratat de drept civil. Succesiuni și liberalități, București 2017

– Eliescu, M., Moștenirea și devoluțiunea ei în dreptul RSR, București 1966

– Eliescu, M., Transmisiunea și împărțeala moștenirii în dreptul RSR, București 1966

– Hamangiu, C., Rosetti-Bălănescu, I., Băicoianu, Al., Tratat de drept civil român. Vol. III. Regimurile matrimoniale. Succesiuni. Liberalități, București 1929 (reeditat 2022)

– Macovei, C., Dobrilă, M.C., Cartea a IV-a, in Baias, Chelaru, Constantinovici, Macovei, Noul cod civil. Comentariu pe articole, București 2014