Prin Dreptul Roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

Titlurile sunt expuse în ordine alfabetică, în fiecare categorie.

 

A. de bază (obligatorie pentru examen):

– Bob, M.D., Succesiuni și liberalități – îndrumar de curs, 2019 (în curs de apariție)

– Deak, Fr., Popescu, R., Tratat de drept succesoral, 3 vol., București 2013-2014

 

B. secundară (facultativă):

– Bob, M.D., Probleme de moșteniri în vechiul și în noul cod civil, București 2012

– Bob, M.D. (coord.), Familie și moștenire în România, București 2016

– Bocșan, M.D., Practica testamentară. Jurisprudență română 1862-2002, București 2003

– Chirică, D., Tratat de drept civil. Succesiuni și liberalități, București 2017

– Kocsis, J, Vasilescu, P., Drept civil Succesiuni, București 2016

– Macovei, C., Dobrilă, M.C., Cartea a IV-a, in Baias, Chelaru, Constantinovici, Macovei, Noul cod civil. Comentariu pe articole, București 2014

– Popa, I., Drept civil. Moșteniri și liberalități, București 2013

– Popa, I.F., Moise, A. (c00rd), Legea notarilor publici. Comentariu pe articole, București 2016

 

Comments are closed.