Precursori

Antecesori la Catedra de Drept civil – Succesiuni și liberalități a Facultății de Drept din Cluj-Napoca:

– Salvator Brădeanu (?-1949).

Publicații importante: Curs de drept civil anul III licență: Succesiunile și donațiunile, Cluj 1948

– Aurelian Ionașcu (1949-1954).

Publicații importante: Curs de drept civil român. Vol. V: Regimurile matrimoniale și succesiunea legală, Cluj 1946; Succesiunile, UTM, Cluj-Napoca 1949/1950

– Vladimir Hanga (1954-1965)

Publicații importante: Curs de drept civil (Succesiuni). Note, Cluj-Napoca 1959

– Ioan Albu (1965-1973)

– Ioan Zinveliu (1973-1988).

Publicații importante: Dreptul la moştenire în Republica Socialistă România, Cluj-Napoca 1975

– Liviu Pop (1988-1991)

– Romulus Gidro (1991-1993)

– Dan Chirică (1993-2017)

Publicații importante: Drept civil. Succesiuni și testamente, București 2003; Tratat de drept civil. Succesiuni și liberalități, București, 2017