Succesiuni și liberalități

Le droit des successions et des libéralités, sous ses divers aspects

 

Descriere: materia încheie studiul Dreptului civil la nivel licență, examinând consecințele patrimoniale ale decesului unei persoane fizice. Cuprinsul încearcă să răspundă la câteva întrebări practice:

– cui îi vor fi transmise bunurile unei persoane decedate: cum se determină cine moștenește?

– cum vor intra aceste bunuri din patrimoniul defunctului în cel al moștenitorilor: este o transmisiune de plin drept sau una subordonată îndeplinirii unor formalități?

– ce obligatii le revin moștenitorilor legat de bunurile transmise: în ce măsură sunt ținuți de obligațiile defunctului și cum se pot elibera de acestea?

– cum se împart bunurile intre moștenitori?

 

Date esențiale:

Titlul materiei: Drept civil – Succesiuni și liberalități

Cod: DD 3219

Tip: fundamentală, obligatorie

Forma de verificare: examen

Durata studiilor: semestrul 2 din anul III licență

Număr de ore: 2 ore de curs și 2 ore de seminare săptămânal

 

 

Comments are closed.