Licență

Date esențiale:

Titlul materiei: Drept civil – Succesiuni și liberalități

Cod: DD 3219

Tip: fundamentală, obligatorie

Forma de verificare: examen

Durata studiilor: semestrul 2 din anul III licență

Număr de ore: 2 ore de curs și 2 ore de seminar săptămânal

Obiect de studiu: consecințele pecuniare ale decesului unei persoane, încercând să răspundă la câteva întrebări practice:

– cui îi va reveni averea unei persoane decedate = cine moștenește și cum se împart bunurile intre moștenitori?

– ce etape trebuie parcurse, pentru ca averea defunctului să ajungă la moștenitori = cum operează transmisiunea succesorală?

– ce obligații au moștenitorii = cine și cum suportă pasivul succesoral?

Detalii – consultați secțiunile BibliografieProgramare cursuri și Programare seminare