Examen

  • TEMATICA:

1. Devoluțiunea legală a moștenirii

2. Rezerva succesorală

3. Formalismul testamentar

4. Substituția fideicomisară

5. Opțiunea succesorală

  • BIBLIOGRAFIA minimală:

M.D. Bob, Probleme de moșteniri în vechiul și în noul cod civil, UJ 2012

M.D. Bob (coord.), Familie și moștenire în România, UJ 2017

Fr. Deak, R. Popescu, vol. I-III, UJ 2018-2019

I. Popa, Moșteniri și liberalități, UJ 2022

  • Desfășurarea examenului:

Probă scrisă, durata de 1 oră, o speță și un subiect practic

Sala 207 ora 17