Examen

 

  • TEMATICA:

1. Devoluțiunea legală a moștenirii

2. Rezerva succesorală

3. Formalismul testamentar

4. Substituția fideicomisară

5. Opțiunea succesorală

 

  • BIBLIOGRAFIA minimală:

Bob, Probleme de moşteniri în vechiul şi în noul cod civil, Universul juridic, 2012

Bob (coord.), Familie și moștenire în România, Universul juridic, 2017

Deak, Popescu, vol. I-III, Universul juridic, 2013-2014

 

  • Desfășurarea examenului:

Probă scrisă, durata de 1 oră, o speță și un subiect practic

Sala 207 ora 17