Curs VII

Texte de lucru:

Gaius III.128-130

„O obligaţie se contractează prin înscris, cum ar fi, la transcrierea creanţelor. Iar aceasta se face în două moduri: sau prin trecerea unei prestaţii în contul unei persoane sau prin trecerea unui cont de la o persoană la alta. Trecerea unei prestaţii în contul unei persoane se face, de pildă, atunci când ceea ce-mi datorezi tu dintr-o cumpărare, locaţiune sau societate, ţi-l trec ţie la rubrica de ieşiri. Trecerea unui cont de la o persoană la alta se face, de pildă, atunci când ceea ce-mi datorează Titius îţi trec ţie la rubrica ieşiri, aceasta însă numai dacă Titius mi te-a delegat în locul său.”

Gaius III.131„Alta este situaţia aşa-numitelor înregistrări de casă, căci la acestea nu este vorba de o obligaţie literală, ci de dovedirea uneia reale; într-adevăr, acestea nu sunt valabile decât când s-a făcut o numărare de bani, deci numărarea banilor creează obligaţia reală. De aceeea noi spunem corect că înregistrările de casă nu creează obligaţii, ci fac numai dovada obligaţiilor contractate.”