Curs V

Texte de lucru

Art. 44 Constituția României

”Proprietatea este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.”

Gaius II.12-17

Gaius II.14a-17, 22-23 corelate cu I.119

Gaius II. 41

“Dacă însă nici nu ți-am mancipat și nici nu ți-am cedat in iure un res mancipi, ci numai ți l-am remis prin simpla traditio, bunul va intra în posesiunea ta, iar mie îmi va rămâne mai departe proprietatea, conform dreptului quiriților, până ce, prin posesiune, îl vei uzucapa tu. Îndată însă ce termenul uzucapiunii s-a împlinit, proprietatea începe a-ți aparține de plin drept, adică lucrul a devenit al tău, atât în proprietatea bonitară, cât și în cea quiritară, întomai ca și cum ți-ar fi fost mancipat sau cedat in iure.”

Inst. 2.IV (uzufructul)