Prin Dreptul Roman la dreptul actual

Fluctuat nec mergitur

 

Texte de lucru

 

 

Gaius II. 41

“Dacă însă nici nu ți-am mancipat și nici nu ți-am cedat in iure un res mancipi, ci numai ți l-am remis prin simpla traditio, bunul va intra în posesiunea ta, iar mie îmi va rămâne mai departe proprietatea, conform dreptului quiriților, până ce, prin posesiune, îl vei uzucapa tu. Îndată însă ce termenul uzucapiunii s-a împlinit, proprietatea începe a-ți aparține de plin drept, adică lucrul a devenit al tău, atât în proprietatea bonitară, cât și în cea quiritară, întomai ca și cum ți-ar fi fost mancipat sau cedat in iure.”

Inst. II.3.4

“Dacă cineva vrea să constituie vecinului un drept (de servitute) trebuie să-l realizeze prin pacte și stipulații; totuși, cineva poate chiar printr-un testament să oblige pe moștenitorul său: să nu contruiască peste o anumită înălțime, ca să nu ia lumina imobilului vecin; să nu îngăduie vecinului să introducă o bârnă în zidul său sau să aibă dreptul de scurgere a apelor de ploaie; să-i îngăduie să treacă cu piciorul sau cu animalele de povară pe fondul lui sau să tragă apă din acest (fond).”

 

Comments are closed.