Curs III

Texte de lucru:

Gaius IV.11

Acțiunile de care s-au folosit vechii jurişti se numeau acțiunile legii, fie pentru motivul că fuseseră aduse prin legi (căci pe atunci edictele pretorului prin care au fost introduse cele mai multe acțiuni, încă nu intraseră în uz) fie că erau potrivite după înşişi termenii legilor, şi pentru aceasta erau imuabile, ca şi legile. De aici vine, se spune, că unul care chemase în judecată pentru că i-ar fi fost tăiate nişte vițe, iar în acțiunea intentată le numise vițe, a pierdut procesul, fiindcă trebuia să le numească arbori, aşa cum prevedea Legea celor XII Table, care nu vorbea despre tăierea viței, ci despre tăierea arborilor, în general.

L. XII Tab. 3.1-3

Pentru cei care și-au recunoscut datoria și pentru cauzele judecate potrivit cu legea, se dă un răgaz de treizecid de zile. Să se procedeze apoi la manus iniectio.