Curs I

Texte de lucru

Modestin, Dig. V.1.18.1

Dacă un fiu de familie […] sau un sclav a făcut un testament, pretorul nu va putea acorda posesiunea bunurilor în conformitate cu tablele testamentului, chiar dacă fiul de familie era la momentul morții sale şef de familie […] iar sclavul era liber, deoarece testamentul făcut de cel care nu avea capacitatea de a testa este nul.

a. Familia în sensul propriu este formată dintr-un ansamblu de persoane care se găsesc sub puterea unuia singur. (Ulpian, Dig. L.16.195.2)

b. Sclavii se găsesc sub puterea stăpânilor. Puterea aceasta este într-adevăr de dreptul ginților, căci la toate popoarele în general putem observa că stăpânii au asupra sclavilor o putere de viață şi de moarte şi că tot ce se dobândeşte prin sclavi revine stăpânului. (Gaius, Inst. I.52)

art. 258 c.civ. Familia

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor.

c. Testamentul este o hotărâre legală a voinţei noastre cu privire la ceea ce cineva vrea să se întâmple după moartea sa. (Modestin, Dig. XXVIII.1.1)

art. 1034 c.civ. Noţiune

Testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viaţă.

Gaius, Inst. III.146-147

Dacă ţi-am încredinţat nişte gladiatori, cu convenţia ca să mi se dea cate 20 de dinari drept plată pentru fiecare din cei care ar ieşi teferi din arena şi câte 100 de dinari pentru fiecare din cei ucişi sau răniţi, se pune întrebarea: oare s-a convenit o vânzare sau o locaţiune? Când e vorba de cei care au scăpat teferi, a prevalat opinia că s-a încheiat un contract de locaţiune, iar relativ la cei care au fost ucişi sau răniţi, o vânzare; şi lucrul acesta depinde de natura accidentelor, ca şi cum chestiunea vânzarii sau locaţiunii cuiva ar depinde de îndeplinirea unei condiţii. Neindoielnic că lucrurile se pot vinde şi închiria sub condiţie.

Mai este controversată chestiunea dacă – convenind cu un bijutier să-mi facă cu aurul său inele de o anumită greutate şi de o anumită formă şi pentru aceasta să-mi ia 200 de dinari – acea convenţie este un contract de vânzare sau o locaţiune de servicii. Cassius decide că aici se contractează o cumpărare de materiale, dar şi o locaţiune a manoperei. Mai toţi consideră însă că în acest caz se încheie o vânzare. Dar dacă îi dau eu aurul meu, dupa ce a fost stabilit preţul pentru manoperă, este de la sine înţeles că în atare situaţie s-a încheiat un contract de locaţiune.

art. 1650 Noţiune

(1) Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.

art. 1777 c.civ. Noţiune

Locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie.

Ulpian, Dig. 1.1.10 pr. şi Inst. 1.1.3

Preceptele dreptului sunt acestea: a trăi în cinste, a nu vătăma pe altul, a da fiecăruia ceea ce i se cuvine.

Ulpian, Dig. 1.1.10.pr. şi 1, respectiv Inst. 1.1.1

Jurisprudenţa este cunoaşterea lucrurilor divine şi umane, ştiinţa justului şi injustului.

Celsus, Dig. 1.1.1pr.

Dreptul este ştiinţa a ceea ce este bun şi echitabil.

Celsus, Dig. I.3.17

Cunoaştere legilor nu înseamnă posedarea cuvintelor, ci cunoaşterea efectelor şi virtualităţilor acestora.